Köp- Och Leveransvillkor

1. Allmänt

Samtliga priser anges inklusive custom paper moms. 12 % moms på livsmedel och kosttillskott, 6 % moms på böcker och 25 % på övriga varor. Alla produktbilder ska ses som illustrationer och att de återges exakt i fråga om utseende och beskaffenhet kan inte garanteras av Bodygain Nutrition.

För att handla hos Bodygain Nutrition måste kunden vara myndig eller ha förälders godkännande för att beställa. Denna kontroll görs ej av Bodygain Nutrition utan ansvar för att detta uppfylls ligger på kunden och i förekommande fall målsman. Kunden är alltid ansvarig för att den information som kunden lämnar i samband med beställning är korrekt.

Kunden läser igenom och accepterar köpvillkoren innan beställningen registreras och genomförs. Bodygain Nutrition förbehåller sig rätten att, vid behov, ändra i dessa villkor och det är då kundens ansvar att vid varje köp uppdatera sig och läsa igenom gällande köpvillkor.

 

2. Leverans

Varor som finns i lager levereras normalt inom 2-4 arbetsdagar. Leverans sker som paket-leverans med Schenker och leveranstiden kan variera något beroende på postort. Kunden får avisering om leverans av försändelsen via e-mail eller sms. Om kunden inte hämtar ut sin beställning skickas en påminnelseavisering. Försändelsen ligger normalt på utlämningsstället i 14 dagar – om kunden, av någon anledning,  inte hämtar ut sin försändelse skickas den tillbaka till Bodygain Nutrition. Kunden har då skyldighet att betala för de kostnader som uppkommer med anledning av detta.

Beställningar med ett värde överstigande 700 kronor skickas fraktfritt. För beställningar upp till 700 kronor debiteras en fraktkostnad på 49 kronor.

 

3. Priser, avgifter och betalning

Vid beställning via Bodygain Nutritions webbplats gäller de priser som anges på webb-platsen. Priserna anges i svenska kronor inklusive moms. Betalnings- och fraktavgifter ingår inte i angivna priser utan tillkommer i samband med att beställningen genomförs. När Du genomfört en beställning skickas en beställningsbekräftelse till den e-postadress som Du uppgivit i kassan. I detta e-postmeddelande finns all information kring Din beställning, som fakturaadress, leveransadress, produkter, priser och fraktkostnad. Om Du upptäcker något fel bör Du kontakta oss på Bodygain Nutrition omedelbart via e-post. Du måste vara myndig eller ha målsmans godkännande vid beställning. Dina kunduppgifter används enbart internt av Bodygain Nutrition för  fullföljning av Din beställning och lämnas ej ut till utomstående. Vi följer givetvis Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 allmänt kallad GDPR (General Data Protection Regulation) och övrig tillämpbar svensk lagstiftning.

Som kund kan Du välja att betala med Klarna eller med Swish.

Vid betalning via Klarna kan betalningen delas upp om Du som kund önskar detta. Fakturering sker då med Klarna och vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall custom paper innebär att en kreditupplysning tas. Du kommer då att få en kopia på kreditupplysningen per post. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kredit-kontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanterings-syfte. Allt sker givetvis i enlighet med gällande EU-lagstiftning och svensk lagstiftning.

Vid betalning med Swish betalas hela beloppet vid beställningen.

 

4. Ångerrätt, garanti och reklamation

Vid köp av varor på webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du som kund har rätt att ångra Ditt köp genom att meddela Bodygain Nutrition detta inom 14 dagar från det att Du eller Ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Du får då givetvis inte ha öppnat förpackningen (brutit förseglingen).

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga i enlighet med konsumentskydds-lagstiftning. Du som kund ska så snart som möjligt höra av Dig till Bodygain Nutrition då Du upptäckt felaktighet på vara/varor.

Bodygain Nutrition står för returfrakten när det gäller reklamerade varor.

Bodygain Nutrition följer riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden och gällande konsumentskyddslagstiftning när det gäller reklamationer och liknande.

 

5. Force Majeure

Bodygain Nutrition ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Bodygain Nutrition inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Bodygain Nutrition Dig som kund dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du som kund och Bodygain Nutrition rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

6. Rabattkoder

Rabattkod lägges in på angiven plats när Du som kund gjort Din beställning och ska betala i kassan. Då dras rabattbeloppet automatiskt av innan betalningen slutförs.

 

Bodygain Nutrition AB

Org nr: 5590554688

________________________

Dessa villkor har antagits av Bodygain Nutrition AB och uppdaterats senast den 2018-05-23.